EST | ENG | FIN | RUS

Ajalugu

Saaremaa Lihatööstus OÜ algseks eelkäijaks võib pidada 1886.a. ehitatud linnatapamaja, mis oli teine Eestis loodud tapamaja. Selle baasil loodi 1975.aastal Saaremaa Liha- ja Piimatööstus, mis ühendas Saaremaal tegutsevad liha- ja piimatootmisega tegelevad organisatsioonid. Alustati liha- ja piimatoodete tootmist tsentraliseeritult. 1983.aastal tehti esimesed investeeringud lihatöötlemistsehhi ehitamiseks – 1983.a. rajati külmhoone, 1987.a. vorstitsehh.

1994.aastal, peale Eesti taasiseseisvumist, loodi Saaremaa Liha- ja Piimatööstuse baasil AS Saaremaa Liha- ja Piimatööstus, mis kanti äriregistrisse 1996.aastal. 1994.a. tehti täiendavaid investeeringuid seadmete uuendamiseks ja uue tapamaja rajamiseks ning restruktureeriti tootmine. 2007.aastal otsustasid toonased omanikud liha- ja piimatööstuse osad lahutada ning lihatööstuse osa müüdi uutele omanikele. Aprillis 2007 loodi uus, eraldiseisev juriidiline isik – Saaremaa Lihatööstus OÜ. Uueks omanikuks sai AS Holostovi Kinnisvarahaldus.

Alates 2007.aastast on uue omaniku käe all uuendatud tootmise tehnoloogiat, oluliselt arendatud tootevalikut ja kinnistatud „Saaremaa“ kui lihatoodete preemium-grupi tootevaliku brändi tarbijate silmis nii Eestis kui välismaal.

2008.a. taotlesime edukalt ISO22000:2005 juhtimissüsteemi sertifikaati, mille alusel jätkuvalt parendame tootmisprotsesse ja rakendame tehnoloogilisi uuendusi ettevõtte tegevuse edukuse tagamiseks.

SLT tegevust reguleerib Veterinaar- ja Toiduameti tunnustamise otsus nr 271, mis on väljastatud 16.09.2009. Selle alusel on määratletud SLT tunnustatud tegevus- ja tootmisvaldkonnad.

Mahelihade käitlemise valdkonna tootmist tunnustab SLT-le väljastatud Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori otsus nr 393, 16.detsembrist 2009.a.

SLT kvaliteedilabor on riiklikult akrediteeritud trihhinelloosi määramiseks vajalike analüüside läbiviimiseks vajalike seadmete ja töötajate kvalifikatsiooni ulatuses (Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori otsus nr. 107, 01. aprill 2010.a.).

Tellimislaua telefon: 45 24 201, 45 24 202, faks: 45 24 209, e-post: tellimus@slt.ee
© 2011 OÜ Saaremaa Lihatööstus | Pikk 81, Kuressaare 93815. Kõik õigused kaitstud / All rights reserved.