EST | ENG | FIN | RUS

Saare parim tööandja on Saaremaa lihatööstus

Eesti töötukassa tunnustas eile oma paremaid koostööpartnereid, tööandjaid ja kohalikke omavalitsusi. Saare maakonnast oli tunnustatuid kokku kolm.

Töötukassa avalike suhete juhi Erko Vanatalu sõnul tunnustati Saaremaa ühte tööandjat, koostööpartnerit ja kohalikku omavalitsust. Parimaks tööandjaks tunnistati Saaremaa lihatööstus (SLT).

Lihatööstus oma rohkem kui 300 töötajaga on üks Saaremaa suurematest tööandjatest. Töötukassa märkis, et on SLT-ga koostööd teinud aastaid ja suure osa oma personalist on ettevõte leidnud just töötukassa kaudu. Nõnda on otsitud nii lihttöölisi kui ka juhiabi ja raamatupidajat.

SLT on äärmiselt aktiivne tööturuteenuste kasutaja: kuus inimest on lihatööstuses tööle asunud palgatoetusega, tööpraktikal on olnud viis töötut, lisaks on töötutele võimaldatud proovitööd. Samuti on ettevõte tutvustanud oma tööruume ja -tingimusi töötukassa osakonna töötajatele, kes saavad seetõttu klientidele anda pakutavatest töökohtadest parema ülevaate.

Parim koostööpartner tööturuteenuste pakkumisel on töötukassale Saare maakonnas olnud Kuressaare gümnaasiumi koolituskeskus Osilia, ja seda juba aastaid.

Töötukassa andmeil on nii tööturukoolitused kui ka tööklubid ja -harjutused Osilias korraldatud väga korrektselt. Teenuseid osutatakse meeskonnana ning läbiviijad on olnud väga tugevad õppejõud ja juhendajad. Näiteks korraldati tööharjutus väga tulemuslikult – pooled töötud aidati tööle. “Koolituskeskus panustab palju teenuste korraldusse, nad on pühendunud töötute tööle aitamisele.”

Parim kohalik omavalitsus Saare maakonnast on töötukassa hinnangul Leisi vald, kus on oldud väga huvitatud koostööst töötukassaga.

“Koos oleme leidnud parimad teenused valla töötutele, näiteks korraldasime lähtuvalt inimeste vajadustest tööharjutuse asemel tööklubi ja see toimus oma vallas,” kirjeldas töötukassa.

Vald leidis ka koolimajas ruumid oma valla töötute arvutikoolituseks. Lisaks tunneb Leisi vald alati huvi oma töötute elanike käekäigu vastu ning vallavalitsuse töötajad leiavad aega arutada koos töötukassaga vajalike tööturuteenuste pakkumist.

 

Allikas: Saarte Hääl 24.01.2014

Tellimislaua telefon: 45 24 201, 45 24 202, faks: 45 24 209, e-post: tellimus@slt.ee
© 2011 OÜ Saaremaa Lihatööstus | Pikk 81, Kuressaare 93815. Kõik õigused kaitstud / All rights reserved.