Parooli taastamine

Teie e-posti aadressile saadeti juhised parooli taastamiseks.

Saada
Tagasi

Ettevõte

Saaremaa Lihatööstus OÜ algseks eelkäijaks võib pidada 1886.a. ehitatud linnatapamaja, mis oli teine Eestis loodud tapamaja. Selle baasil loodi 1975. aastal Saaremaa Liha- ja Piimatööstus, mis ühendas Saaremaal tegutsevad liha- ja piimatootmisega tegelevad organisatsioonid. Alustati liha- ja piimatoodete tootmist tsentraliseeritult. 1983.aastal tehti esimesed investeeringud lihatöötlemistsehhi ehitamiseks – 1983.a. rajati külmhoone, 1987.a. vorstitsehh.

1994. aastal, peale Eesti taasiseseisvumist, loodi Saaremaa Liha- ja Piimatööstuse baasil AS Saaremaa Liha- ja Piimatööstus, mis kanti äriregistrisse 1996. aastal. 1994. a tehti täiendavaid investeeringuid seadmete uuendamiseks ja uue tapamaja rajamiseks ning restruktureeriti tootmine. 2007.aastal otsustasid toonased omanikud liha- ja piimatööstuse osad lahutada ning lihatööstuse osa müüdi uutele omanikele. Aprillis 2007 loodi uus, eraldiseisev juriidiline isik – Saaremaa Lihatööstus OÜ. Saaremaa Lihatööstus OÜ omanik on 100% OÜ VL Investeeringud.

Alates 2007. aastast on uue omaniku käe all uuendatud tootmise tehnoloogiat, oluliselt arendatud tootevalikut ja kinnistatud „Saaremaa“ kui lihatoodete preemium-grupi tootevaliku brändi tarbijate silmis nii Eestis kui välismaal.

2008. a taotlesime edukalt ISO22000:2005 juhtimissüsteemi sertifikaati ning alates 2020. a omame uuenenud ISO22000:2018 toiduohutuse juhtimissüsteemi sertifikaati, mille alusel jätkuvalt parendame tootmisprotsesse ja rakendame tehnoloogilisi uuendusi ettevõtte tegevuse edukuse tagamiseks. 

SLT tegevust reguleerib Veterinaar- ja Toiduameti tunnustamise otsus nr 271, mis on väljastatud 16.09.2009. Selle alusel on määratletud SLT tunnustatud tegevus- ja tootmisvaldkonnad.

Mahelihade käitlemise valdkonna tootmist tunnustab SLT-le väljastatud Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori otsus nr 393, 16.detsembrist 2009.a.